Lenny Kravitz

Lenny Kravitz

Birthday: 26 May 1964