Ryou Hirohashi

Ryou Hirohashi

also known as Ryō Hirohashi,Hirohashi Ryō,広橋 涼,
Birthday: 05 Aug 1977
Birth place: Niigata Prefecture, Japan