Karim Kassem

Karim Kassem

also known as كريم قاسم,Karim Ahmed Kassem,Karim Qassem
Birthday: 08 Oct 1986
Birth place: Cairo, Egypt