Chiu Chi-Ling

Chiu Chi-Ling

also known as Chi Ling Chiu
Birthday: 20 Jan 1943