Samyuktha Menon

Samyuktha Menon

Birthday: 15 Sep 1995
Birth place: Palakkad, Kerala, India