Rajesh Vivek

Rajesh Vivek

Birthday: 31 Jan 1949
Day of death: 14 Jan 2016
Birth place: Uttar Pradesh, India